IDEA Utrecht

Wat is IDEA-Utrecht

IDEA is de stedelijke organisatie in Utrecht voor emancipatie en interculturele expertise, voor projectontwikkeling, informatie- en bibliotheekdiensten, en ondersteuning van vrouwenorganisaties. IDEA staat voor: Informatie, Diversiteit, Emancipatie, en Activiteiten.

Voor info over huis aan huis verspreiden en folderverspreiding kijkt u hier.

Wat is IDEA?

IDEA is de organisatie die zich in de stad Utrecht inzet voor vraagstukken op het gebied van emancipatie en participatie van vrouwen. IDEA staat voor:

•Informatie

•Diversiteit

•Emancipatie

•Activiteiten

Multimix

IDEA heeft vooral de taak de maatschappelijke participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen te stimuleren. IDEA levert een multidisciplinaire mix van diensten; beleidsadvies, projectontwikkeling, onderzoek, informatie en voorlichting, training en methodiekontwikkeling, vergader- en ontmoetingsaccommodatie, advies en doorverwijzing.

Verwant met IDEA zijn een aantal migrantenvrouwen zelforganisaties die als zelfstandige organisaties in Utrecht bekend zijn en hun werkterrein hebben. IDEA ondersteunt de mvzo’s bij het ontwikkelen en uitvoeren van de projecten.

Interculturele expertise

IDEA is het expertisecentrum voor emancipatie én interculturalisatie in Utrecht.

De medewerkers van IDEA staan in hun jarenlage ervaring dicht bij de doelgroep. Zij genieten erkenning door hun inzicht in de maatschappelijke dynamieken en belangrijke thema’s voor zelforganisaties en vrouwengroepen. Tegelijkertijd heeft IDEA op beleidsniveau overzicht en kan zij in brede zin dwarsverbanden leggen waar zelforganisaties afzonderlijk niet toe in staat zijn. Dit levert IDEA een unieke combinatie op van ervaring en kennis tot expertise.

Ook de vertaling van de projectresultaten naar betrokken maatschappelijke instanties in de praktijk, en de terugkoppeling van de kennis- en ervaringsgegevens naar de achterban levert een bijdrage aan de expertise.

Als “expert” wordt IDEA veelvuldig uitgenodigd om als partner mee te denken over de emancipatie-effecten van algemeen beleid voor in het bijzonder vrouwengroepen uit etnische minderheden of een onderwerp in dit perspectief te plaatsen voor publicaties en onderzoeken.

Voorbeelden waarbij IDEA als expert bijgedragen heeft aan publicaties en projecten:

•Islam en de rechten van vrouwen: handboek voor empowerment van moslimvrouwen : deel 3 onderwijs, opvoeding en mensenrechten / Abdulwahid van Bommel. Uitgeverij Bulaaq.

Lees meer

•Handboek: Geestelijke gezondheid en ouder worden. Informatieve huiskamerbijeenkomsten voor oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen. Handreiking en draaiboek. Trimbos Instituut.

Lees meer

Voor “werving” onder de doelgroepen wordt IDEA door veel instanties benaderd, omdat zij de specifieke ingangen en vereiste methodieken kent om vrouwen deel te laten nemen aan onderzoeken, projecten, trainingen en activiteiten.

Disclaimer: de stedelijke organisatie IDEA Utrecht bestaat niet meer. De informatie op deze website dient u te lezen in de verleden tijd.

Comments are closed.